MCS-dr RoszkowskiMCS-dr Roszkowski

Wydarzenia

Udział w międzynarodowej konferencji: The 19th International Conference on Information and Software Technologies (ICIST 2013) - Kaunas, Litwa (2013.10)

dr Jerzy Roszkowski wziął udział w konferencji: 19th International Conference on Information and Software Technologies, która odbyła się w Politechnice w Kownie http://isd.ktu.lt/ICIST2013/ gdzie wspólnie z Agatą Roszkowską z Baden-Württemberg Cooperative State University Stuttgart, Faculty of Technology, Jägerstraße 56, 70174 Stuttgart, Germany zaprezentował wyniki prac badawczych pt. „The Quality Management Metamodel in the Enterprise Architecture”. Praca ta została opublikowana w materiałach konferencji w wydawnictwie Springer w serii Information and Software Technologies (ISBN 978-3-642-41946). Dr Roszkowski przewodniczył też sesji : „Software Engineering”, w tej konferencji.

ICIST'2013


Udział w VIII sympozjum: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. (2012.04)

Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice , które odbyło się w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi . MCS zaprezentował wyniki prac badawczych pt. „The Quality Management Metamodel in the Enterprise Architecture” .

Przeprowadzenie szkolenia dla Ministerstwie Finansów w zakresie modelowania procesów w technice BPMN 2.0 i zarządzania procesami biznesowymi (2011.09).

W wyniku wygranego przetargu MCS wspólnie z firmą RedPill przeprowadził w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu szkolenie w zakresie modelowania BPMN i zarządzania procesami biznesowymi.


Udział w międzynarodowej konferencji: Information Technologies 2011 - Kaunas, Litwa (2011.04)

dr Jerzy Roszkowski wziął udział w konferencji: 17th International Conference on Information and Software Technologies, która odbyła się w Politechnice w Kownie (http://isd.ktu.lt/it2011/). MCS wspólnie z Szkołą Główna Handlową w Warszawie zaprezentował wyniki prac badawczych pt. „The Simulation of Software Processes in the Integrated Computer Environment in the Case of Telco Sector”.

IT'2011


Umowa ramowa z Transition Technologies S.A. (2011.04)

MCS podpisało umowę ramową o współpracy z Transition Technologies S.A. Przedmiotem współpracy będzie wspólna realizacja projektów w sektorze energetycznym, działalność audytorska i szkoleniowa.

Audyt metodyki wdrożenia systemu IMPULS BPSC dla firmy BPSC S.A. (2011.02)

MCS wykonał na zlecenie firmy BPSC S.A. czołowego dostawcy systemów klasy ERP audyt metodyki wdrażania systemu ERP IMPULS, produktu którego rozwój i sprzedaż jest głównym przedmiotem działalności firmy BPSC S.A.

Udział w konferencji TIAPiSZ’10 –  Warszawa, Szkoła Główna Handlowa (2010.12)


Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w corocznej konferencji: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia (http://www.tiapisz.edu.pl/). MCS wspólnie z firmą Homecenter.pl zaprezentował publikację pt.“Budowa celów architektury korporacyjnej dla środowisk zintegrowanych IT w sektorze publicznym”     

TIAPiSZ'10

Udział w międzynarodowej konferencji:BIR’2010 – Rostock, Niemcy (2010.10)Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w corocznej konferencji: 9th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, która tym razem odbyła się w Uniwersytecie w Rostocku  Niemcy (http://bir2010.uni-rostock.de/). MCS wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim zaprezentował wyniki prac badawczych pt.“Extension the Capacity of the Cellular Network — Process Simulation and Optimization”, a także był przewodniczącym  jednej z sesji: Session 4: Databases and Mobile Computing.         


BIR’2010
Nowe wdrożenie (2010.09)


MCS bierze udział we wdrożeniu systemu ERP „Impuls” firmy BPSC S.A. Dr Jerzy Roszkowski pełni rolę Quality Managera po stronie Zamawiającego.

Przeszkolenie klienta w metodyce zarządzania projektami Prince 2 (2010.08)


MCS przeszkolił kierownictwo spółki energetycznej SEJ S. A. w zakresie zarządzania projektami zgodnie z Prince 2. Szkolenie uzyskało bardzo wysoką ocenę klienta

Referencje dr Roszkowski

STRONA 1 z 2
Dalej

O nas


Dzięki niezwykłej aktywności dr Roszkowskiego firma MCS  uczestniczy zarówno w rozwoju  określonych badań w dziedzinach Informatyki  takich jak:

  • symulacja i optymalizacja procesów,
  • architektura korporacyjna,
  • modelowanie wymagań,
  • hurtownie i bazy danych.
Uczestniczymy aktywnie w międzynarodowych i krajowych konferencjach z tego zakresu , na które jesteśmy zapraszani, a nasze prace są przyjmowane  do publikacji i cytowane. Dzięki tej działalności jesteśmy na bieżąco  w bieżących trendach  w wymienionych dziedzinach wiedzy i technologii.

Podstawowym obszarem działalności są  prace consultingowe, szkoleniowe  developerskie i wdrożeniowe  z zakresu: budowy aplikacji , hurtowni danych , zarządzania projektami, budowy architektury systemów w tym architektury korporacyjnej, analizy modelowania i optymalizacji procesów biznesowych.

Dzięki posiadanym kompetencjom i długiej obecności na rynku zrealizowaliśmy szereg kluczowych projektów i wdrożeń we wszystkich kluczowych domenach rynku tj:


  • Sektorze publicznym,
  • Bankowości i finansach,
  • Energetyce,
  • Telekomunikacji,
  • Przemyśle.
Więcej