MCS-dr RoszkowskiMCS-dr Roszkowski

Wydarzenia

Udział w sympozjum: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. (2010.04)Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice , które odbyło się w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi . MCS zaprezentował wyniki prac badawczych pt. „Symulacja Procesów w Informatycznym Środowisku Zintegrowanym w sektorze TELCO”.

MIS’2010
Udział w konferencji TIAPiSZ’09 – Warszawa , Szkoła Główna Handlowa (2009.10)


Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w corocznej konferencji: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. Głównym celem konferencji była prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i aplikacyjnych dotyczących zastosowania technologii informatycznych i zarządzania nimi w jednostkach administracji publicznej oraz służbie zdrowia.MCS zaprezentował publikację pt.“Budowa wymagań dla Regionalnych Systemów Informacji Medycznej opartych na hurtownię danych”

TIAPiSZ'09


Udział w międzynarodowej konferencji: BIR’2009 – Kristianstad, Szwecja (2009.10)


Dr Jerzy Roszkowski wziął udział w corocznej konferencji: 8th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, która tym razem odbyła się w Kristianstad University College w Szwecji (http://www.hkr.se/templates/Page____7058.aspx). MCS zaprezentował wyniki prac badawczych pt.“ Quality Management Reference Models for Business Intelligence - Class Systems”.

BIR’2009


STRONA 2 z 2
Powrót

O nas


Dzięki niezwykłej aktywności dr Roszkowskiego firma MCS uczestniczy zarówno w rozwoju określonych badań w dziedzinach Informatyki takich jak:

  • symulacja i optymalizacja procesów,
  • architektura korporacyjna,
  • modelowanie wymagań,
  • hurtownie i bazy danych.
Uczestniczymy aktywnie w międzynarodowych i krajowych konferencjach z tego zakresu , na które jesteśmy zapraszani, a nasze prace są przyjmowane do publikacji i cytowane. Dzięki tej działalności jesteśmy na bieżąco w bieżących trendach w wymienionych dziedzinach wiedzy i technologii.

Podstawowym obszarem działalności są prace consultingowe, szkoleniowe developerskie i wdrożeniowe z zakresu: budowy aplikacji , hurtowni danych , zarządzania projektami, budowy architektury systemów w tym architektury korporacyjnej, analizy modelowania i optymalizacji procesów biznesowych.

Dzięki posiadanym kompetencjom i długiej obecności na rynku zrealizowaliśmy szereg kluczowych projektów i wdrożeń we wszystkich kluczowych domenach rynku tj:


  • Sektorze publicznym,
  • Bankowości i finansach,
  • Energetyce,
  • Telekomunikacji,
  • Przemyśle.
Więcej