MCS-dr RoszkowskiMCS-dr Roszkowski

White papers

Usprawnianie procesów biznesowych poprzez ich symulację i optymalizację


Wiele organizacji nauczyło się już modelować swoje procesy biznesowe jednakże wprowadzenie modelu procesowego w zarządzaniu organizacją nie przyczyniło się do jej sprawniejszego działania i poprawienia wyników ekonomicznych. Istota postępowania tkwi w tym, że nie wystarczy zamodelować procesy aby sprawnie działać. Przed wdrożeniem modelu procesowego potrzebna jest jego symulacja i optymalizacja. Artykuł na przykładzie „Business Case” procesu biznesowego: „rozbudowy sieci telefonii komórkowej” pokazuje jak to robić. (Artykuł wygłoszony i opublikowany na : 9th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (October 2010) , Rostock University – Germany).

Extension the capacity of the cellular network - process simulation and opimization


Symulacja i optymalizacja  procesów systemowych w środowisku zintegrowanym IT


Wiele organizacji buduje złożone środowiska zintegrowane IT, które ulegają ciąłbym zmianom ze względu na zmieniającą się sytuacją rynkową  (wprowadzenie nowych produktów i usług)i konkurencją. Koszt wzrostu złożoności  tych środowisk staje się istotnym obciążeniem organizacji. Artykuł na podstawie przykładowego środowiska zintegrowanego IT  w sektorze TELCO pokazuje jak modelować i optymalizować to środowisko przed wprowadzeniem w nim zmian. (Artykuł wygłoszony i opublikowany na sympozjum: Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice ,  które odbyło się w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi -kwiecień 2010)

Symulacja procesów w informatycznym środowisku zintegrowanym w sektorze TELCO


Zarządzanie jakością w projektach poprzez budowę modeli referencyjnych


W standardowych metodykach zarządzania projektami takich jak Prince 2, PMBoK zarządzanie jakością określa się poprzez zdefiniowanie wymagań jakościowych dla produktów cyklu wytwórczego. W złożonych cyklach wytwórczych, których rezultatem są dokumenty, produkty programowe jak i inne (np. raporty) zarządzane jakością wymaga wprowadzenia stosownych procedur. Procesowe modele referencyjne takich procedur  dla przypadku systemów typu „Business Intelligence”  podaje poniższy artykuł. (Artykuł wygłoszony i opublikowany na : 8th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research (October 2009) , Kristianstad University - Sweden).

Quality management reference models for Business Intelligence - class systems


STRONA 1 z 2
Dalej

Publikacje


Dr Jerzy Roszkowski jest znanym specjalistą w zakresie UML, narzędzi CASE, modelowania procesów, zarządzania projektami. Jest autorem 45 publikacji z wymienionych dziedzin. Brał udział w 15 dużych projektach pełniąc funkcje: kierownika projektu, gł. architekta, gł. analityka. Jest doradcą wielu organizacji w sektorze publicznym i prywatnym. Prowadzi aktywną działalność komercyjną i naukową (jest zapraszany na wiele międzynarodowych konferencji). Jego książka: „Analiza i projektowanie strukturalne” jest podręcznikiem akademickim. Miała ona 3 wydania i była bestsellerem  w roku 2005.

Aby zobaczyć publikacje kliknij tu

Publikacje