MCS-dr RoszkowskiMCS-dr Roszkowski

White papers

Zarządzanie wymaganiami na system w przypadku wdrażania gotowych rozwiązań


Potrzeby biznesowe związane z wprowadzeniem nowego rozwiązania IT materializują się poprzez zbudowanie modelu(i) wymagań na rozwiązanie. Standardowe techniki SYSML i przypadków użycia UML dają nam metodę budowy takiego modelu, jednakże nie dają metody ani technik wyboru najlepszego rozwiązania w przypadku wybiera się rozwiązanie o gotowej funkcjonalności. Techniki takie zostały podane w poniższym artykule. (Artykuł wygłoszony i opublikowany na : 16th International Conference on Systems Science (September 2007) , Wrocław University of Technology, Poland).

THE FORMAL APPROACH TO DEFINITION OF THE REQUIREMENTS


Budowa modeli wymagań na systemy w sektorze publicznym dla rozwiązań regionalnych (systemy informacji medycznej)


Budowane regionalne systemy informatyczne w sektorze publicznym zwłaszcza te oparte o hurtownie danych korzystają z wielu źródeł danych i posiadają złożoną architekturę. Artykuł podaje przykład budowy wymagań i architektury dla Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM) budowanego dla potrzeb województwa łódzkiego i jest doświadczeniem 3 lat pracy autora jako eksperta po stronie zamawiającego. . (Artykuł wygłoszony i opublikowany na konferencji: TIAPiSZ'09 "Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia" (Grudzień 2009) , SGH, Warszawa).

BUDOWA MODELI WYMAGAŃ DLA REGIONALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI MEDYCZNEJ

Architektura korporacyjna – budowa celów architektury IT i architektury biznesowej jako wsparcie zarządzania strategicznego


Architektura korporacyjna staje się centralną funkcją biznesu i IT. Budowa architektury korporacyjnej wymaga od organizacji stworzenia zbioru pryncypiów i wytycznych dotyczących zarówno jej części biznesowej jak i architektury IT. Budowa ta powinna się zacząć wg TOGAF ADM od określenia tzw. Architecture Vision, w której na początku trzeba określić cele biznesowe organizacji i architektoniczne środowiska IT oraz ich mierniki. Powodzenie realizowanych projektów jest ściśle z wiązanie z określeniem celów biznesowych, architektonicznych i ich mierników. Jak to robić podaje poniższy artykuł. (Artykuł wygłoszony i opublikowany na konferencji: TIAPiSZ'10 "Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia" (Grudzień 2010) , SGH, Warszawa).

Budowa celów architektury korporacyjnej dla środowisk zintegrowanych IT w sektorze publicznym


Architektura korporacyjna – metamodel w zakresie zarządzania jakością architektury


W pracy opublikowanej przez autorów w wydawnictwie SPRINGER (Information and Software Technologies , Proc. of Int. Conf . ICIST 2013, ISBN 978-3-642-41946) przedstawiono metodologię określania, zarządzania, symulacji i optymalizacji jakości architektury korporacyjnej opartą o zdefiniowane przez autorów 2 metamodele: klas i procesów w zakresie zarządzania jakością architektury korporacyjnej. Drugi z nich (meta model procesowy) zarządzania jakością opracowany w BPMN został poddany symulacji i i optymalizacji za pomocą ARIS Business Proces Simulator. Wyniki tej symulacji i optymalizacji przedstawiono w artykule. Przedstawiona metoda badawcza opracowana przez autorów i jej wyniki wiążą się i są twórczym rozszerzeniem następujących norm ISO:

  • Software Engineering - Metamodel for Development Methodologies - ISO/IEC 24744;
  • Systems and Software Engineering - Software Life Cycle Processes - ISO/IEC 12207;
  • Systems and software engineering - Architecture description - ISO/IEC 42010; oraz znanych metodologii: [ZACHMAN FRAMEWORK] A Framework for Information Systems Architecture. - Zachman, J. A oraz [TOGAF 9.0] The Open Group Architecture.
The Quality Management Metamodel in the Enterprise Architecture


STRONA 2 z 2
Powrót

Publikacje


Dr Jerzy Roszkowski jest znanym specjalistą w zakresie UML, narzędzi CASE, modelowania procesów, zarządzania projektami. Jest autorem 45 publikacji z wymienionych dziedzin. Brał udział w 15 dużych projektach pełniąc funkcje: kierownika projektu, gł. architekta, gł. analityka. Jest doradcą wielu organizacji w sektorze publicznym i prywatnym. Prowadzi aktywną działalność komercyjną i naukową (jest zapraszany na wiele międzynarodowych konferencji). Jego książka: „Analiza i projektowanie strukturalne” jest podręcznikiem akademickim. Miała ona 3 wydania i była bestsellerem w roku 2005.

Aby zobaczyć publikacje kliknij tu

Publikacje