MCS-dr RoszkowskiMCS-dr Roszkowski

Oferta

Zarządzanie procesami biznesowymi


Jesteśmy ekspertami w zakresie „Business Process Management”. Jest to metodyka organizacji pracy oraz zestaw narzędzi, które umożliwiają przedsiębiorstwom zwiększenie efektywności i wydajności poprzez modelowanie, automatyzację, reorganizację i optymalizację procesów biznesowych i systemowych. Jesteśmy ekspertami w zakresie , analizy, modelowania i architektury procesów i architektury systemów IT systemów informatycznych. Postępujemy zgodnie z wypracowaną i sprawdzoną metodyką. Typowe projekty analityczne prowadzone przez  MCS zorganizowane są zazwyczaj w trzy główne fazy: opisową (audytową), analityczną i syntetyczną.


  • Pierwsza z nich służy uzyskaniu dokładnego i aktualnego obrazu procesów wchodzących w zakres projektu.
  • W drugiej fazie procesy analizowane są pod kontem ilościowym i jakościowym oraz porównywane z innymi znanymi praktykami, celem znalezienia słabych i mocnych stron każdego z nich. W tej fazie określane są  tzw. „wymagania biznesowe” wobec rozwiązań informatycznych.
  • W trzeciej fazie na podstawie wniosków uzyskanych w dwóch poprzednich prowadzona jest za pomocą specjalistycznych narzędzi  symulacja i optymalizacja procesów.
  • W modelowaniu i symulacji procesów stosujemy techniki BPMN, Aris,  techniki obiektowe oparte o UML przy użyciu specjalistycznych narzędzi takich jak Aris Platform, Enterprise Architect, Visual Paradigm.
Wiecej

Symulacja procesu

Symulacja i optymalizacja modelu procesu jest sama w sobie procesem iteracyjnym podczas którego przeprowadza się strojenie procesu usuwając tzw. „wąskie gardła”


Spis treści: