MCS-dr RoszkowskiMCS-dr Roszkowski

Oferta

Usługi doradcze

MCS ma wieloletnie  doświadczenie i świadczy usługi doradcze w zakresie:

 • analizy stanu infrastruktury IT (określenie stanu aktualnego i potrzeb w zakresie IT,
 • przygotowania zapytania ofertowego
 • audytu systemów informatycznych i projektów,
 • przygotowania i organizacji przetargów publicznych w tym:
  • zgodnie z Ustawą PZP w zakresie: przygotowania SIWZ, przygotowania projektu umowy, ogłoszenia o przetargu, oceny wniosków, oceny ofert .
  • zgodnie z procedurami dla sektora prywatnego w zakresie : preselekcji oprogramowania, zapytania ofertowego, oceny ofert, prezentacji  ofert,negocjacji z oferentami,
 • Doradztwa procesowego obejmującego:
  • identyfikację procesów biznesowych,
  • Implementacja notacji BPMN,
  • budowa kompleksowych modeli procesów biznesowych,
  • opracowywanie pełnej metodyki tworzenia modeli procesów,
  • realizacji projektów usprawniania procesów,
  • opracowywanie mechanizmów zarządzania procesami biznesowymi,
  • wdrażanie podejścia procesowego w sektorze telekomunikacyjnym w oparciu o model  Etom,
  • opracowania strategii podnoszenia efektywności funkcjonowania organizacji,
STRONA 3 z 3
Powrót

Symulacja procesu

Symulacja i optymalizacja modelu procesu jest sama w sobie procesem iteracyjnym podczas którego przeprowadza się strojenie procesu usuwając tzw. „wąskie gardła”


Spis treści: