MCS-dr RoszkowskiMCS-dr Roszkowski

Oferta

Zarządzanie projektami informatycznymi i wdrożeniami


Nasze wieloletnie doświadczenie, prowadzenie różnorodnych projektów w tym projektów w środowisku międzynarodowym,  posiadane certyfikaty pozwala nam sprawnie zarządzać projektami wg standardowych metodyk zarządzania  jak Prince 2, PMBoK lub równoważnych w różnych cyklach wytwórczych takich jak RUP, Waterfall,  MSF metodyk adaptacyjnych jak SCRUM, organizacyjnych jak: CMMI, Six Sigma, ITIL

Modelowanie architektury systemów informatycznych – budowa architektury korporacyjnej

 • W zakresie modelowania architektury systemów pełnimy role Architekta Rozwiązania przy bardzo dobrej znajomości sektorów i standardów obowiązujących w sektorach:
  • telekomunikacyjnym,
  • finansowym,
  • przemysłu,
  • publicznym ze szczególnym uwzględnieniem samorządów i służby zdrowia.  Architektura modelowana jest w UML 2.1
 • Budowa architektury korporacyjnej opiera się na naszym doświadczeniu w wypełnianiu roli Głównego Architekta IT w korporacjach przy znajomości standardu TOGAF oraz technologli integracyjnych opartych o  SOA, Business Intelligence, Web Method.

SZKOLENIA

Zakres usług szkoleniowych obejmuje:

 • Zarządzanie projektami (Prince 2),
 • modelowanie procesów biznesowych wg metodyki: ARIS, BPMN,
 • UML w zakresie analizy i projektowania systemów.

Zajęcia mają formę warsztatów i oparte są o praktyczne przykłady projektowe.
Szczegółowy program szkoleń znajdziesz tu:

Szkolenia
STRONA 2 z 3
Dalej

Symulacja procesu

Symulacja i optymalizacja modelu procesu jest sama w sobie procesem iteracyjnym podczas którego przeprowadza się strojenie procesu usuwając tzw. „wąskie gardła”


Spis treści: