MCS-dr RoszkowskiMCS-dr Roszkowski

Oferta

Modelowanie zaczyna się od sporządzenia diagramu wartości dodanej takiego jak np. ten:

Potem każdy z procesów szczegółowych jest modelowany w postaci diagramu BPMN (przykład poniżej). Następnie przeprowadzona jest symulacja i optymalizacja modeli.

STRONA 1 z 3
Dalej

Symulacja procesu

Symulacja i optymalizacja modelu procesu jest sama w sobie procesem iteracyjnym podczas którego przeprowadza się strojenie procesu usuwając tzw. „wąskie gardła”


Spis treści: